Фамилии и имена украинцев латиницей в загранпаспортах

Офіційна транслітерация українського алфавіту латиницею затверджена останнім разом Постановою Кабінету міністрів 27 січня 2010 року.

Всі літери українського алфавіту за віключенням м'якого знаку та апострофа заміняются латинськими літерами у відповідністю з офіційною таблицею.

На відміну від попередньої таблиці уведено декілька змін.
Одна з таких це буквосполучення "зг", яке тепер заміняється на "zgh", а не "zh", як було раніше.
Буквосполучення "zh" тепер заміняє українську букву "ж".
Буква Є раніше замінялася на буквосполучення "ye". Тепер на початку слова буде "Ye", а в інших позиціях - "ie". Наприклад, россійське прізвище Ерофеев українською транслітерациєю пишуть Єрофєєв, а в українському закордонному паспорті було раніше Yerofyeyev, тепер має бути Yerofieiev.

Офіційна транслітерація стосується не тільки прізвищ та імен осіб, але й географічних назв, які фігурують у офіційних документах.

Таблиця транслітерації

українського алфавіту латиницею

Український
алфавіт
Латиниця Позиція у слові Приклади написання 
українською мовою
Приклади написання 
латиницею
Аа   Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
Бб Bb   Борщагівка
Борисенко
Borshchahivkа
Borysenko
Вв Vv   Вінниця
Володимир
Вінниця
Володимир
Гг Hh   Гадяч
Богдан
Згурський
Hadiach
Bohdan
Zghursky
Ґґ Gg   Ґалаґан
Ґорґани
Galagan
Gorgany
Дд Dd   Донецьк
Дмитро
Donetsk
Dmytro
Ее Ee   Рівне
Олег
Есмань
Rivne
Oleh
Esman
Єє

Ye
ie

на початку слова
в інших позиціях
Єнакієве
Гаєвич
Короп'є
Yenakiieve
Haievych
Koropie
Жж Zh zh   Житомир
Жанна
Жежелів
Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv
Зз Zz   Закарпаття
Казимирчук
Zakarpattia
Kazymyrchuk
Ии Yy   Медвин
Михайленко
Medvyn
Mykhailenko
Іі Ii   Іванків
Іващенко
Ivankiv
Ivashchenko
Її Yi
i

на початку слова
в інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар'їне
Yizhakevych
Kadyivka
Marine
Йй Y
i
на початку слова
в інших позиціях
Йосипівка
Стрий
Олексій
Yosypivka
Stryi
Oleksii
Кк Kk   Київ
Коваленко
Kyiv
Kovalenko
Лл Ll   Лебедин
Леонід
Lebedyn
Leonid
Мм Mm   Миколаїв
Маринич
Mykolaiv
Marynych
Нн Nn   Ніжин
Наталія
Nizhyn
Nataliіa
Оо Oo   Одеса
Онищенко
Odesa
Onyshchenko
Пп Pp   Полтава
Петро
Poltava
Petro
Рр Rr   Решетилівка
Рибчинськй
Reshetylivka
Rybchynskyi
Сс Ss   Суми
Соломія
Sumy
Solomiia
Тт Tt   Тернопіль
Троць
Ternopil
Trots
Уу Uu   Ужгород
Уляна
Uzhhorod
Uliana
Фф Ff   Фастів
Філіпчук
Fastiv
Filipchuk
Хх Kk kh   Харків
Христина
Kharkiv
Khrystyna
Цц Ts ts   Біла Церква
Стеценко
Bila Tserkva
Stetsenko
Чч Ch ch   Чернівці
Шевченко
Chernivtsi
Shevchenko
Шш Sh sh   Шостка
Кишеньки
Shostka
Kyshenky
Щщ Shch
shch
  Щербухи
Гоща
Гаращенко
Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko
Юю Yu
iu
на початку слова
в інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii
Koriukivka
Яя Ya
ia
на початку слова
в інших позиціях
Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам'янка
Феодосія
Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia


Надо учитывать, что в результате записи имен и фамилий латиницей в строгом соответствии с приведенной выше официальной таблицей транслитерации украинского алфавита происходит трансформация имен.

При этом новые "европейские" имена читаются в разных странах по-разному.
К примеру, Жанна, фигурирующая в качестве примера в официальной таблице, превращается для англичан, американцев и всех, читающих по-английски в Zhanna, или "Зена", Ольга становится Olha или "Ола", "Олха", Олег - Oleh, или "Олэ", "Олэх". Приведенный выше пример Ерофеев в английском варианте Yerofyeyev или Yerofieiev будет читаться англичанами не известно как, т.к. сочетаний букв"yeye" и "ieie"  в английском нет.