Етимологічн. словник української мови. Том 1

Перший том словника містить слова на літери А - Г. У ньому подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів.

Винятком є найрегулярніші утворювання похідних форм, пов'язані із наведеними в словнику, і застарілі або вузькофахові терміни іншомовного походження. Розглядаються також  етноніми і власні імена людей, поширені в Україні.

Перший том видано ще у 1982 р. Не всі слова української мови увійшли у словник. Походження багатьох слів було невідомим, а багатьох просто описано не вірно. 
Нові, оновлені та альтернативні етимології слів дивіться у розділах Словарь UkraineClub , The same - Те саме (тут зв'язок з англійською) та Журнал UkraineClub

Рекомендації: Якщо Ви шукаєте конкретне слово, знайдіть його, або ближне до нього за абеткою, у списку нижче та кликніть. Буде загружено у Ваш браузер PDF - файл на сторінці з указаним словом. Файл цілком можете скачати одразу ж на свій комп'ютер для подальшого використання.

Етимологічний словник української мови. Том 1. А - Г.   Титул

А
а, абажур, абазь, Абакум, абе, абетка, абзац, аби, абир, абишиця, абко, або, абомовня, абонемент, аборт, абревіатура, абрикос, абрю, абсолют, абстрагувати, абсурд, абхаз, абшит, ава, Авакум, авангард, аванс, авантюра, аварець, авари, аварія, авата, авач, август,авіація, айсберг, айсор, айстра, академія, акажу, акафіст, аеродром,   

Б
б, ба - бабабагаття, багнет - багно - багор, багрий - багульник, бадатися - баддя - бадьорий, бажати - база - базальтбануш, баня, баняс, банкрат, бар, батько, батьківщина, бац - бацила - бачити, башибузук - башлик - башмак, башта - баюра - бая, бити, баян - бджола, бегемот - бегония - бедракборушки, борчастий, борше, борщ, бос, босий, босорка, бости, бот, бот 2, ботаніка, боташний, ботва, ботей, ботелев, боти, ботинок, ботинь, ботіти, бох, бохи, боц, боцман, боця, боцян,  булижникбулкабульбабуля     

В
в - вабити - Вавиловіть, віха, віхола, віхоть, віхтелити, -віце, віче, вічі, вішати, віщати, віщий, віщиці, віщо, вія, віяти, вйо, влада, владика, Владислав, влаки, Влас, власний, властивий, власть, власяниця, влок, влони, влукий, влякатися, вметити, вмешкатися, вмикати, внесок, внікати, внівець,внічию, вносок, вну, внувати, внук, внутрі, внушати, вняпитися, вняти, вобла, воблиця, вовисень, вовк, вовкиня, вовконіг, вовкулак, вовкурад, вовна, вовнити, вовняк, вовнянка, вовтузити, воєнком, вождь, воз-, воздігати, воздух, возити, возлі, возний, воїн, воїти, войдуватися, вокал, воша, вошениця, вошкопруд, вошмана, вошолу, вощанка, воювати, вояж, впаки, впатрен        

Г
га - габа - бабарит - габатигал, гала, галабурда,галабута, гана, ганьба, гангрена, гангулики, гандевери, гандж, ганджа, ганджар, ганджули, гандзолля, гандрабатий, гандри, Ганна, глек, глечик - глемуздатигоп, гопачок, гоплеля, гопля, гора

Етимологічний словник, том 1-й у PDF читать, скачать: Etymolog_slovnyk_tom1.PDF