Словарь української мови під ред. Бориса Грінченка. Том 4